Sunday, December 2, 2012

7. nädala ülesanne

Viimane teema: e-portfoolio ja pädevusedMart Laanpere "Õppedisaini alused" üheks alternatiivseks kodutööks oli koosatada Wikipeedia artikkel ja juhuslikult valisingi teemaks e-portfoolio. ;)

Lisan siia ka lingi antud artiklile: Wikipeedia

Nii, et teema on minu jaoks juba tuttav.

Antud artikliga sai kurja vaeva nähtud, kuna draftina salvestamise asemel avalikustasin juba artikli alguses selle lugejatele ja redigeerijatele. Artikli koostamise ajal alustas keegi antud redigeerimisega pihta ja olin sunnitud hiljem uuesti enamuse kirjutisest sisse trükkima.

Neile, kes juba omavad e-portfooliot, on ülesanne järgmine: analüüsige oma e-portfooliot lähtudes nädala lugemismaterjalidest ja e-portfoolio keskkondade võimalustest. Mida annaks paremaks muuta? Kas ja millise pädevusmudeliga on teie portfoolios esitatu seotud?

Kuna õppima asumisel üheks tingimuseks oli e-portfoolio olemasolu, siis sai see ka koostatud ning võite leida selle siit.
Enesepädevus hinnangu läbiviimisel kasutasin viit erinevat taset, mis on toodud alljärgnevas juhendis:

Õpetajajate ja õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, e-Õppe Arenduskeskus, 2010)

Uuesti lugedes enesehinnangut, siis tuleb tunnistada, et mõnedes valdkondades olen ennast üle-ja mõnedes alahinnanud. Eks paljuski olid antud hinnangud, seotud sooviga õppinguid alustada ja loomulikult haridustehnoloogina töökogemus mul puudub, mis omakorda mõjutas hinnangu tulemust.
E-portfoolio keskkonnaks valisin Weebly, mis tundus lihtne ja loogiliselt ülesehitatud. Tutvusin ka Mahara võimalustega ja jõudsin järeldusele, et põhiline eelis Weebly ees on just suhtlusgruppide ja kanalite loomine, ning tegemist on siiski spetsiaalselt e-portfoolio koostamiseks mõeldud rakendusega. Ülejäänud erisused on detailides, kuid mõlemad täidavad edukalt e-portfoolio rolli.

Kui peaksin täna uue e-portfoolio tegema, siis kindlasti kasutaksin Mahara võimalusi ja kasutaksin pädevuste hindamisel mõnda teist pädevusmudelit.

Lõpetuseks pean tunnistama, et minu e-portfooli vajab veidi täiendamist ja tuunimist.

1 comment:

  1. Mäletan, et lugesin su Wikipeedia artiklit siis, kui selle kursuse "Õppedisaini alused" kodutööna tegid. Vaatasin nüüd artiklit uuesti. See on küll palju muutunud, aga praegune on parem, sest seda on lihtsam lugeda ja tekst kergemini jälgitav.

    ReplyDelete