Friday, December 14, 2012

Lõputöö

Lõputööks valisime Kaitseliidu Koolis kasutatava "Taktikalise treeneri" tutvustava video koostamise. Kuna projekt sai alguse juba 2004. a ja nende aastate jooksul olen läbiviinud rohkem kui 50 harjutust, ning igal korral pean antud süsteemi tutvustama siis lihtsustab antud ülevaatlik video tunduvalt minu tööd antud valdkonnas.

Kuna video tegemine on küllaltki keeruline protsess, siis grupitöö jagunes alljärgnevalt: stsenaariumi koostamine Helle Kiviselg, teksti koostamine Piret Joalaid ning minule jäi tehniline pool.

Tahan mõlemat tänada tubli töö eest, ilma kellelta ei oleks antud video valminud. Kõige tähtsam on see, et saan antud videot rakendada ka praktilises väljaõppes.

Protsess algas individuaalselt stsenaariumi koostamisega, musta materjali filmimisega ja teksti väljatöötamisega. Hiljem grupitööna töötlemisega ja heli ning teksti lisamisega.


Lõpp tulem on näha siit.

Huviga jään ootama teiste gruppide videosid ja koostamise protsessi. Olles varasemalt kokkupuutunud filmimise ja töötlemisega, siis erinevad filmijad kasutavad erinevat tehnikat ning võtteid ja väga keeruline on töötlejal tagada ühtlane, terviklik ning sujuv üleminek.

No comments:

Post a Comment