Wednesday, November 21, 2012

6. nädala ülesanne

Kuues teema: õpivõrgustikud

mida tähendab sinu jaoks mõiste “(õpi)võrgustik”? Mis on need tunnused, mis on omased(õpi)võrgustikele?
Võrgustike põhitunnuseks on teatud valdkonna või huvi omavate iskikute koondamine, mingil kindlal eesmärgil. Motohuvilised või kaitsväelased omavad ühiseid huve ja moodustavad gruppe (võrgustikke), et oma kogemusi jagada. Õpivõrgustike mõiste on seotud eelkõige teadmise omandamise ja kogemusliku õppimisega. Selleised võrgustikud on eksisteerinud pikalt, kuid tänased IKT vahendid ja lahendused mõjutavad otseselt antud võrgustike tegevust. Me ei sõltu ajast ja kohast, selleks et jagada kogemusi ja teadmisi teistega. Õpivõrgustiku puhul õpime me paljuski teistelt, jagades oma arvamusi ja lugedes ning täiendades teiste omasid.

Millised on sinu isiklikud kogemused (õpi)võrgustikega? Kuidas need on toetanud sinu eesmärke, tegevusi, enesearengut? Mis on sinu jaoks olnud positiivset, mis negatiivset?
Ülikooli astudes puudus mul Skype, GoogleDoc-s ja Facebooki kontod ning paraku blogidest ei teadnud ma midagi. Kohe alguses aga sai selgeks, et üksi ei ole võimalik kõiki oma ja gruppide tegevusi hallata. Paljud kodutööd on üleseehitatud grupitöödena ja paraku tuleb tunnistada, et teenistus Kaitseliidus (töö ja koolitused valdavalt nädalavahetustel) alati ei võimalda paljudes ainetes füüsiliselt kohal viibida. Ilma teiste toetuseta oleks tegelikult pea võimatu kõike aineid omandada.
Paljudes ainetes on kasutusel blogid ja ka see on minujaoks uus valdkond ning esmalt tekkitas see segadust. Miks me peame jälle blogima ja kommenteerima? Nüüd olen jõudnud järeldusele, et see ongi üks õpieesmärkide saavutamise meetodeid. Sa tutvud teemaga, avaldad oma arvamust ning lugedes teiste omi omandad teatud kogemuslikke teadmisi.
Loomulikult paljud grupitööd (töö õpivõrgustikes) nõuab paljuski distsipliini ja tolerantsust teiste suhtes. Negatiivseid kogemusi hetkel ei ole, kuna oleme moodustanud grupid paljuski ise ja teame hästi oma nõrkusi ja tugevusi.

“Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud” kursus kui üks potentsiaalne arenev õpivõrgustik? Paku oma nägmuse sellest, kuidas sa näed seda kursust kui õpivõrgustikku, millistest elementidest see koosneb, kas võrgustikul on kindel keskne koht, liider või muutub see ajas, milliseid tehnoloogilisi vahendeid see võrgustik kasutab, et eksisteerida ning võrgustikuna areneda jne.
Ma arvan, et aine kui selline on käivitunud ja arenenud väga hästi. Sellejaoks, et tagada eesmärgipärane areng tuleb koondada, jätkuvalt ka peale aine lõppu, seda kogemuste põhist teadmist (know how) mis on väljakujunendud (tõenäoliselt seda ka tehakse keskselt teiepoolt). Samuti näen ma pikemas perspektiivis antud valdkonna tutvustamist koolide juhtkondadele. Haridustehnoloog, kes ei saavuta juhtkonna poolehoidu, ei suuda ka tagada pikaajalist arengut antud valdkonnas. Kindalsti see lihtsustaks tema tööd ja mõistmist juhtkonna poolt ning ka muudaks suhtumist, läbi mille on võimalik mõjutada ka õpetajaid.

No comments:

Post a Comment